hallbart fiske logo

Text & foto: Jonas Nordigårds

Samförvaltning Norra Bohuslän har under flera års tid utbildat politiker och tjänstemän från Hav och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Miljödepartementet. Syftet är att öka förståelsen för det hållbara yrkesfisket som bedrivs i Kosterhavets nationalpark.

I Kosterhavet har yrkesfiskarna ett tätt samarbete med forskare och Nationalparks förvaltare vid Lovéncentret på Tjärnö. Tillsammans svarar man för en fiskeförvaltning i framkant där stora marina naturvärden kombineras med ett hållbart yrkesfiske. Att informera om hur man bedriver yrkesfisket i en känslig miljö är en viktig del i att öka förståelsen för att det går att kombinera ett starkt naturskydd med ett livskraftigt fiske. Yrkesfisket i Norra Bohuslän är i behov av väl underbyggda och långsiktiga myndighetsbeslut som både stärker möjligheterna till att bedriva yrkesfiske och skyddar miljön från överexploatering. Att myndigheter och politiker sitter på bra information och är tillräckligt insatta i frågorna de beslutar om är mycket viktigt för områdets framtid och här spelar Samförvaltning Norra Bohusläns utbildningsdagar en avgörande roll.

Fiskekommunerna följde med under ett par utbildningsdagar som varvades mellan föreläsningar och praktiska delar där de anmälda bland annat fick följa med ut på havet och fiska havskräfta med bur och tråla räkor med pelagiska selektiva redskap. Den lokala yrkesfiskaren Charles Olsson höll i utbildningen och tillsammans med ett antal föreläsare erbjöds deltagarna en unik insikt i hur man har samordnat en löpande forskning med ett adaptivt och innovativt modernt yrkesfiske som ligger i framkant när det kommer till att minimera bifångster och leverera hållbara kvoter som inte påverkar bestånden i Nationalparken.

Läs mer om Samförvaltning Norra Bohuslän här: http://samforvaltningnorrabohuslan.se/

Ladda ner pdf-artikel, klicka på bilden nedan: